Huyện Mù Cang Chải tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022.

 Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp kéo dài. Sáng ngày 22/12/2022, UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm 2022 cho trên 100 đại biểu là cán bộ, công chức đang đảm nhận công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên là cán bộ, công chức đang đảm nhận công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn sẽ được  truyền đạt, trao đổi, thảo luận những quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và nghiệp vụ tiếp công dân. Kỹ năng kinh nghiệp trong xử lý đơn thư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác kê khai và công khai tài sản thu nhập. Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra. Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi, thảo luận thực tế tiếp công dân và xử lý đơn thư tại cơ quan, đơn vị mình. 

 

Thanh tra tỉnh truyền đạt một số kiến thức liên quan đến nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho học viên tham gia tập huấn.

Qua hội nghị tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức của huyện, các xã, thị trấn có thêm nhiều kiến thức bổ ích để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả quy trình nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thực tiễn. Góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại vượt cấp, đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

A Lù

Các tin khác:

1-5 of 2843<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết