Hội nghị đảng viên, cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền.
28/09/2023 9:32:00 SA
2570 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 28/9/2023, tại trụ sở UBND xã Mồ Dề, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đảng viên cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho các xã Chế Cu Nha, Kim Nọi, Mồ Dề và Thị trấn Mù Cang Chải. Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Thu Thủy - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Công an huyện; Bí thư,Phó Bí thư Đảng ủy và bí thư chi bộ các địa phương.

 

Đồng chí Thượng Tá Lý Thị Cung – Phó Trưởng Công an huyện truyền đạt nội dung chuyên đề 1 đến các đại biểu.

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt 4 chuyên đề liên quan như: Luật phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, nhất là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản trên mạng xã hội; thực trạng và giải pháp đấu tranh ngăn chặn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tuyên truyền công tác an toàn giao thông (điểm mới Luật giao thông, xử phạt nồng độ cồn, đăng ký biển số xe theo định danh cá nhân...). Luật phòng, chống ma túy; thực trạng giải pháp đấu tranh trên địa bàn huyện: Phổ biến, tuyên truyền nội dung: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của chương trình.nông thôn mới. Các nội dung hỗ trợ của Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND và Nghị

 

Đồng chí Đào Thị Thu Thủy – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, dự hội nghị đảng viên cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền tại xã Mồ Dề.

quyết số 05/2022/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái; Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 12/10/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát Các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Cung cấp thông tin thời sự trong nước, quốc tế và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mới được ban hành. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của 02 nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và nhận thức thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng là công tác Định hướng công tác tuyên truyền đến cấp ủy đảng các cấp trong thời gian tới.

Hội nghị đảng viên cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho các 3 xã và thị trấn là hội nghị quan trọng nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời định hướng cho các Đảng bộ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nước, nhất  là các chủ trương phát triển kinh tế xã hội tới cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn  các địa phương.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3443<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết