Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 28 mở rộng.
05/03/2024 2:35:00 CH
1105 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 05/3/2024, Đảng bộ huyện khóa XIX tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 28. Dự hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, UVBCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng, phó các Ban, ngành, đơn vị cùng lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngay sau khai mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên, hội nghị đã Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 (Bước 2). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp nội bộ rà soát, bổ sung quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 (bước 3). Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; tại hội nghị cũng đã bỏ phiếu kín bầu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Văn Quynh - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu cho ý kiến vào Chương trình hành động Tỉnh ủy.

Trong phần thảo luận và cho ý kiến vào Chương trình hành động của tỉnh, các đại biểu đã có ý kiến liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, thống nhất cao với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với thực tế địa phương. Cùng với đó chỉ ra các giải pháp thu hút đầu tư thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy phiếu kín rà soát quy hoạch cán bộ các giai đoạn.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần năng động chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị các địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Quan tâm rà soát lại nhân sự, cơ cấu nhân sự đảm bảo đúng luật và có tính kế thừa theo đúng quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn; căn cứ nghị quyết, quyết định của cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả, các chỉ tiêu nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của tỉnh, huyện.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị. 

Tại hội nghị này Ban Chấp hành Đảng bộ huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 28 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3608<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết