Hội đồng giáo dục Quốc phòng huyện bế mạc lớp giáo dục quốc - phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

 Chiều ngày 11/8/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyn đã t chức bế mạc 4 lớp bồi dưỡng kiến thức, Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4. Dự buổi bế mạc có đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện học viên tham gia.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm nay có 320 đồng chí học viên là cán bộ, công chức, viên chức, trưởng bản, bí thư chi bộ trên địa bàn huyện và được chia làm 4 lớp. Trong thời gian bồi dưỡng các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lực “diễn biễn hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của các Luật và pháp luật: Quốc phòng - An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

 

Đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện trao giấy chứng nhận cho học viên đạt thành tích loại giỏi

Kết thúc lớp học, 100% học viên đã được chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức giáo dục Quốc phòng - An ninh, trong đó gần 93% đạt khá giỏi.

 

A Cớ

Các tin khác:

1-5 of 2601<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết