Hội Chữ thập đỏ huyện khóa VI, tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Đại hội

Căn cứ Kế hoạch số 386/KH-CTĐYB ngày 01/12/2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái về tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn các đơn vị trường học trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Mù Cang Chải lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.