Hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách ở vùng cao Mù Cang Chải

 Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, những năm qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế. Những đồng vốn chính sách đã trở thành “Đòn bẩy” giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện phát triển sản xuất và từng bước thoát nghèo.

 

Phiên họp thường kỳ của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

      Gia đình bà Giàng Thị Là ở bản Dào Xa, xã Lao Chải thuộc diện hộ nghèo nhiều năm của xã, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tín chấp cho gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo với tổng số tiền 50 triệu đồng được vay để mua 2 con trâu. Nhờ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện bà Là đã mua thêm con giống và trồng cỏ để phát triển chăn nuôi. Sau gần 2 năm vay vốn, nhờ sự cần cù, chịu khó chăm sóc nên đàn vật nuôi phát triển tốt không bị dịch bệnh. Đến nay gia đình bà đã có 4 con trâu và giúp gia đình thoát khỏi hộ nghèo. Bà Giàng Thị Là - ở bản Lao Chải, xã Lao Chải - huyện Mù Cang Chải chia sẻ. Trước đây gia đình tôi rất khó khăn không có điều kiện để phát triển kinh tế, nhưng được Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện vay vốn để phát sản xuất, nhờ đó gia đình tôi đã thoát nghèo, cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.

      Để nguồn vốn được phát huy hiệu quả thì việc lựa chọn đối tượng vay vốn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay là rất quan trọng. Theo đó, xã Lao Chải đã tổ chức họp để bình xét, công khai và lựa chọn những hộ gia đình đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ được vay vốn đảm bảo theo nguyên tắc công khai và đúng đối tượng. Hiện tổng dự nợ của xã Lao Chải là trên 53 tỷ đồng với trên 1 nghìn hộ vay vốn. Nhờ thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Lao Chải vươn lên phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững. Đồng chí Giàng A Lử - Chủ tịch UBND xã Lao Chải - huyện Mù Cang Chải nói. “Nhờ có nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện giúp cho người dân trên địa bàn xã được tiếp cận vay vốn. Theo đó, những năm qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Lao Chải đã giảm theo từng năm. Cũng nhờ nguồn vốn này, đã giúp người dân vươn lên phát triển sản xuất và từng bước làm giàu chính đáng trên quê hương”.

      Năm 2019, ông Giàng Vảng Sở ở bản Khao Mang, xã Khao Mang được xã bình xét cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền 30 triệu đồng để mua trâu, bò bò sinh sản, với bản tính siêng năng, ham học hỏi, cần cù trong sản xuất và biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi nên đàn trâu bò của gia đình phát triển tốt. Hiện gia đình ông có 2 con trâu, 3 con bò đã giúp gia đình có cuộc sống ổn định và thoát nghèo.

Trao đổi với ông Giàng Vảng Sở - Khao Mang - huyện Mù Cang Chải cho biết thêm. Nhờ có chương trình ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho gia đình vay vốn để phát triển chăn nuôi và sản xuất nên những năm trở về đây, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, no ấm hơn so với những năm về trước.

      Để đảm bảo an  toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, UBND xã Khao Mang đã làm tốt công tác chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã và phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý trực tiếp theo dõi công tác ủy thác, thường xuyên kiểm tra, giám sát Tổ TK&VV; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đối với các tổ có nợ tồn đọng cao; hằng năm, phối hợp NHCSXH tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ các tổ vay vốn. Hiện xã Khao Mang hiện có 2 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng, giúp cho 700 hộ được tiếp cận nguồn vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng chí Giàng A Dình - Chủ tịch UBND xã Khao Mang - huyện Mù Cang Chải cho biết. “ Để giúp bà con nhân dân trên địa bàn thoát nghèo, trong những năm qua xã Khao Mang đã chỉ đạo các tổ tiết kiệm vay vốn của xã làm tốt công tác rà soát những hộ gia đình có nhu cầu để làm hồ vay vốn phát triển kinh tế. Cũng nhờ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giúp cho nhiều hộ nghèo có điều kiện để mua trâu, bò về phát triển sản xuất và từng bước thoát nghèo”

 

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai chính sách vay vốn ưu đãi đến tại hộ dân

       Theo báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ước đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn đạt: 303 tỷ 863 triệu đồng, tăng 30.731 triệu đồng (11%) so với năm 2020; đạt 100% kế hoạch giao.Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 285 tỷ137 triệu đồng. Huy động của tổ chức, cá nhân: 8 tỷ711 triệu đồng, tăng 149 triệu đồng so với đầu năm; đạt 100% kế hoạch năm. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV là 6 tỷ 015 triệu đồng, tăng 1 tỷ 737 triệu đồng, đạt 40,6% so với đầu năm; đạt 116% kế hoạch năm. Năm 2021, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có trên 1.726  lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn  bình quân cho vay gần 50 triệu đồng/khách hàng. Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả; hàng năm, phòng giao dịch NHCSXH huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại 14 xã, thị trân. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định.  Đồng chí Bùi Văn Hóa - Giám đốc Ngân hàng CHXH huyện Mù Cang Chải cho biết. “Để các chủ trương của Chính phủ đến đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tại tất cả các điểm giao dịch của NHCSXH trên địa bàn các xã, thị trấn, chúng tôi đều niêm yết công khai các chính sách liên quan, hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn, danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ, có hòm thư góp ý cho hoạt động của Ngân hàng. Qua đó, giúp người dân tiếp cận được với các chính sách, đồng thời hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của mình khi vay vốn. Tại các buổi giao dịch hàng tháng, chúng tôi thực hiện tốt việc giao ban với các tổ tiết kiệm và vay vốn để nắm bắt tình hình tại cơ sở. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện cũng tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác cho cán bộ chuyên trách; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, chính quyền sở tại có biện pháp với các trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích, chây ỳ, nợ quá hạn”

      Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân các chỉ tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm cơ bản đạt kế hoạch. Với những nỗ lực đó, Ngân hàng CSXH huyện đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt trong chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 

Hồng Mỷ - A Lù

 

Các tin khác:

1-5 of 2422<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết