HĐND thị trấn Mù Cang Chải tổ chức kỳ họp thứ V nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Ngày 01/7/2022, HĐND Thị trấn Mù Cang Chải đã tổ chức Kỳ họp thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; HĐND; UBND; Ủy ban MTTQ;  ông bà đại biểu HĐND thị trấn.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ V HĐND thị trấn Mù Cang Chải.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thị trấn đã kịp thời giải quyết, đề xuất tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu so với cùng kỳ; các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm nghiệp cơ bản đảm bảo khung lịch thời vụ, diện tích kế hoạch giao. Công tác an sinh xã hội, các chính sách cho người nghèo được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được Nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng được giữ vững và tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trị an đạt loại giỏi.

Cũng tại kỳ họp, HĐND Thị trấn đã thông qua các Báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; kết quả hoạt động của HĐND Thị trấn 6 tháng đầu năm 2022, chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thị trấn tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Kỳ họp cũng đã thông qua các Tờ trình và Nghị quyết phê chuẩn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2022; thông qua Nghị quyết phê chuẩn thu, chi, quyết toán ngân sách năm 2022 thị trấn; thông qua Nghị quyết về việc bố trí, sắp sếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn;; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND Thị trấn năm 2023 và Nghị quyết về điều chỉnh nội dung giám sát của ban pháp chế năm 2022, HĐND thị trấn.

A Lù

Các tin khác:

1-5 of 2550<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết