HĐND huyện Mù Cang Chải tổ chức kỳ họp thứ 3 (Chuyên đề) về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050.

 Sáng ngày 25/8, HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (Chuyên đề) về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì kỳ họp có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Tiến Quân - Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XXI và lãnh đạo các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn. 

 

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nông Việt Yên – phát biểu định hướng thảo luận tại kỳ họp.

Hiện nay huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích quỹ đất tự nhiên được phê duyệt là 119.788,45ha, trong đó đất nông nghiệp 97.831,23ha, đất phi nông nghiệp là 4.183,27ha, đất chưa sử dụng là 17.773,95ha. Diện tích cơ cấu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, thì đất nông nghiệp là 112.750,69ha; đất phi nông nghiệp là 1.961,84ha; đất chưa sử dụng là 5.383,30ha.

Theo đánh giá chung, việc triển khai lập Quy hoạch huyện đã bám sát vào thực tế địa phương và các chủ trương lớn của huyện trong từng giai đoạn và dựa vào kết quả mà huyện đạt được theo hướng quy hoạch chung của huyện từ trước đến nay. Tuy nhiên hiện đang chậm so với tiến độ đề ra, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025 và các giai đoạn tiếp theo. 

 

Đại biểu đại diện Công an huyện thảo luận tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.

Tại Hội nghị, các ông, bà đại biểu và các xã đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, trong quy hoạch vùng chưa được cụ thể phù hợp với thực tế quỹ đất địa phương; việc Quy hoạch phải gắn với không gian phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo Quốc phòng - An ninh. Đồng thời phải đồng nhất, không phá vỡ các quy hoạch đã có của các địa phương, xác định rõ các thế mạnh phát triển của huyện và có sự khác biệt so với các địa phương khác; các địa phương cũng nêu lên những khó khăn trong việc lập quy hoạch về từng loại quỹ đất; các cơ quan chuyên môn cần thống nhất về số liệu hiện trạng và thực tế của từng loại đất, có sự tăng giảm cho phù hợp với thực tế và từng giai đoạn trong thời kỳ. Cùng với đó các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã giải trình và tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, xã, thị trấn để tiếp tục hoàn chỉnh công tác Quy hoạch đảm bảo đúng tiến độ và phù hợp với thực tế quỹ đất của từng địa phương, đơn vị. 

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ  tịch UBND huyện phát biểu giải trình và làm rõ tầm quan trọng về quy hoạch.

Tại  Kỳ họp các ông bà đại biểu HĐND huyện đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Việt Yên đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là hiện nay đang chậm so với tiến độ đề ra, chất lượng quy hoạch chưa đảm bảo, cơ quan tham mưu còn lúng túng, do đó đồng chí đề nghị trong thời gian tới các ngành, địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa, có các giải pháp phù hợp để việc Quy hoạch huyện đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cả hệ thống chính trị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đông đảo người dân tham gia. Quá trình triển khai phải đánh giá đúng thực trạng, phát huy tiềm năng, cơ hội nổi trội, khác biệt và lợi thế cạnh tranh của huyện Mù Cang Chải; nhận diện và khắc phục được những khó khăn, thách thức, những rào cản trong quá trình phát triển và khai thác tốt các nguồn lực để huyện Mù Cang Chải phát triển. Rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, yêu cầu các địa phương, cơ quan làm tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; UBND huyện chỉ đạo các ngành bám sát kế hoạch số 13 của Huyện ủy để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19 nhất là công tác thu ngân sách; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu văn bản của các cơ quan chuyên môn tránh máy móc và điều chỉnh cho phù hợp, sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

A Lù

Các tin khác:

1-5 of 2236<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết