Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm việc tại xã Púng Luông vê giải pháp xây dựng nông thôn mới
22/09/2023 3:23:00 CH
3175 lượt xem
In Đọc bài

 

 Chiều ngày 21/9/2023, UBND huyện đã tổ chức hội nghị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Púng Luông. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Đặng Tuấn Hùng – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ xã Púng Luông. 

 

Toàn cảnh Hội nghị tại xã Púng Luông

Hiện nay xã Púng Luông còn 450 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỉ lệ trên 50%. Trong đó hộ nghèo 357 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 39,8%; hộ cận nghèo 93 hộ. Trong 9 tháng đầu năm 2023 qua đánh giá số hộ thoát nghèo là khoảng 122/135 hộ đạt 90,37% so với kế hoạch huyện giao. Trong đó hộ nghèo 100/121 hộ đạt gần 60%, hộ cận nghèo 22/15 hộ đạt 146% so với kế hoạch. Cuối năm 2023 phấn đấu giảm nghèo đạt 20,21% (vượt 5,15%) tương đương giảm 200 hộ và phấn đấu đến cuối năm 2023 còn 273 hộ chiếm 29,9%. Tổng thu nhập bình quân đầu người 9 tháng đầu năm là trên 36.210 đồng; Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,4 %; tỷ lệ bản đạt chuẩn văn hóa năm 2022; 7/8 bản, đạt 87,5%; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2022 là 745/898 đạt gần 83%:.

Theo đánh giá sơ bộ đến thời điểm này xã Púng Luông đã đạt 9/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn. Tại hội nghị, đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện gợi ý thảo luận và đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện và xã cần làm rõ những tồn tại hạn chế, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; cần rà soát và làm rõ từng tiêu chí trong đó tập trung vào các tiêu chí chưa đạt. Nhất là công tác thu nhập, giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn có văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự xã hội; cộng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp bộ máy, vị trí việc làm theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới….

 

 

Các đại biểu tham gia phát biểu tại Hội nghị ( Ảnh trên)

Tại hội nghị lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới của huyện cũng như xã Púng Luông đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện từng tiêu chí. Bàn về các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong công tác thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó cần có giải pháp trong công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự xã hội, nhất là tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn; tỷ lệ nữ tham gia dân quân tự vệ và tỷ lệ đảng viên…

 

Đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị ( Ảnh trên)

Phát kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị: Làm rõ từng loại đường giao thông nông thôn, hạng mục theo các tiêu chí, chỉ rõ từng hạng mục; cách làm, vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo của huyện cũng như của xã về thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó làm rõ trách nhiệm của từng thành viên, từng ngành về thực hiện các tiêu chí có liên quan. Trong đó gắn với trách nhiệm của mình và đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện, các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với xã Púng Luông làm rõ và rà soát chi tiết, cụ thể từng tiêu chí còn chưa đạt để tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy mạnh công tác thi công các hạng mục đảm bảo theo tiến độ; cần phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân cũng như tập thể trong việc tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới; các thành viên, cơ quan phụ trách giúp đỡ các tiêu chí cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể để phối hợp với xã Púng Luông về thực hiện từng tiêu chí.

 Đối với xã Púng Luông cần nghiên cứu thêm về các loại văn bản liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung triển khai đồng bộ các công việc liên quan đến các tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của huyện cần phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái, cơ quan giúp đỡ xã Púng Luông để tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Có hướng giúp các hộ nghèo của xã thoát nghèo, phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã về đích nông thôn mới./.

A Cớ 

đã tặng

Các tin khác:

61-65 of 3542<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết