Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái làm việc với huyện Mù Cang Chải về công tác bảo vệ rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng
27/02/2024 5:38:00 CH
620 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 27/02/2024, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó BCĐ phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Chị cục Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện đã thông qua báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện. Trong năm mùa khô hanh 2023-2024, huyện Mù Cang Chải ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền giai đoạn 2021 - 2025 với 22 thành viên. Xây dựng quy chế hoạt động và phần công nhiệm vụ, lịch trực cụ thể cho từng thành viên; ban hành Quy định phòng chảy, chữa cháy rừng, kiện toàn 16 Ban Chỉ huy PCCCR tại 14 xã, thị trấn và chủ rừng với 404 thành viên; thành lập 108 tổ, đội xung kích bảo vệ rừng tại thôn, bản với 642 người tham gia. Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng và PCCCR trong Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó tập trung về các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về công tác QLBVR, PCCCR như: Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của bạn chấp hành trung Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lẫn chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị 32-CT/HU ngày 10/10/2023 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác PCCCR mùa khô hành năm 2023-2024. Tổ chức họp tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng tại 98 thôn, bản và đã có 12.153 hộ tham gia học tập và ký cam kết bảo vệ rừng đạt 96,42%.

 

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời bàn giải pháp thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị đoàn công tác cần tham mưu với UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng, như có một số hộ sống gần bìa rừng khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); có mộ số công trình, hạng mục, nhất là công trình giao thông nông thôn đi qua liên quan một số cây nên rất khó thực hiện; đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí về mua các dụng cụ về PCCCR. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện còn đề nghị đoàn công tác tham mưu cho UBND tỉnh tạo điều kiện cho huyện Mù Cang Chải phát triển du lịch sinh thái trong đất rừng, đặc biệt là khu rừng nguyên sinh xã Chế Tạo…

 

Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó BCĐ phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc 

Phát biểu kết luận đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đã đặt được trong công tác bảo vệ rừng, pcccr trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện cần thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Cần bám sát Công điện 03 của UBND tình về công tác bảo vệ rừng, pcccr; cần điều chỉnh bổ sung phương án pcccr, bảo vệ rừng, nhất là các cơ sở xã; khi có tình huống xảy ra. Cần khẩn trương huy động lực lượng tham gia pcccr; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân về công tác bảo vệ rừng, pcccr, nhất là trong mùa khô hanh; cần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, pcccr, nhất là các đối tượng cố ý vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật./.

 

A Cớ 

đã tặng

Các tin khác:

96-100 of 3719<  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết