Đảng bộ xã Lao Chải sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
24/05/2023 4:08:00 CH
2604 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng23/5/2023, Đảng bộ xã Lao Chải tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp  và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Lao Chải khoá V, nhiệm kỳ 2020– 2025 và giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2025.

 Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chương trình công tác của Huyện uỷ, Đảng uỷ xã đã xây dựng các chương trình kế hoạch, để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa phương. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Do vậy, trong nửa nhiệm kỳ Đảng uỷ xã đã đạt được những kết quả khá toàn diện về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, tổng thu, chi ngân sách xã hàng năm đều đạt chỉ tiêu. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 2.082/1.622 ha, nâng tổng sản lượng cây có hạt đạt hơn 8.134/8.005 tấn. Vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình, dự án đầu tư được xây dựng và nâng cấp. Cơ sở hạ tâng trên địa bàn xã đã được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại. Văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả. Hiện nay toàn xã có 5 điểm trường chính có 81 với 2.627 học sinh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ ngày càng được khơi dậy và phát triển. Làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 27,4%. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc triển triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2020 đến nay đã kết nạp được 33/44 đảng viên theo Nghị quết đạt 75% kế hoạch. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp thu được khẳng định, chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh được nâng lên, không có chi bộ yếu kém.

 Một số hình ảnh tại hội nghị

Tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội, trong thời gian tới Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

TTVH MCC

đã tặng

Các tin khác:

41-45 of 3727<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết