Đảng bộ Cơ quan chính quyền hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023
30/01/2023 5:44:00 CH
3491 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 30/01/2023, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền; Đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện;  các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền là Đảng bộ ghép, đầu năm 2022 Đảng bộ gồm có 7 chi bộ trực thuộc, 09 tháng đầu năm có 06 chi bộ, giảm 01 chi bộ với tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ là 82 đảng viên. Từ đầu năm đến nay Đảng bộ đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, các cơ quan, chuyên môn trực thuộc Đảng bộ xây dựng chương trình công tác năm 2023. Phát động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng phát động các phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (02/7/1957 - 02/7/2022); 65 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 - 18/10/2022); mỗi chi bộ, chi đoàn thanh niên lựa chọn các công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025. Các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy định của điều lệ. Thường xuyên quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho đảng viên. Trong năm đã giới thiệu 03 đảng viên là cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để Huyện ủy xem xét, đào tạo là cán bộ nguồn. Kết nạp 02 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên.

Trong năm 2022, thực hiện chủ đề của năm triển khai quyết liệt hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân” gắn với phương trâm hành động” quyết liệt, kỷ cương, hành động, hiệu quả” với 03 đột phá chiến lược: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng được yêu cầu, sự nghiệp đổi mới và phát triển. Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch...

 Một số hình ảnh đại biểu về dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật của toàn Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã nỗ lực cố gắng để đạt được trong năm 2022. Đồng thời cũng phân tích, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong từng mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng chi bộ, cá nhân đảng viên trong Đảng bộ để từng bước tìm cách tháo gỡ, khắc phục.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đã đề ra cần bắt tay vào thực hiện đó là: Tiếp tục tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của đảng. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cảnh giác, không dao động tư tưởng đối với các thế lực thù địch có thể chống phá Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, tăng cường công tác lãnh đạo và phối hợp giữa các cơ quan trong khối, đổi mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi ủy, chi bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trong sinh hoạt đảng.

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát động các phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2023. Tăng cường công tác lãnh đạo và phối hợp giữa các cơ quan trong khối, đổi mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi ủy, chi bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm đến công tác xây dựng củng cố chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được tham gia đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.Thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2023; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm vụ của đảng viên, Thường xuyên giữ mối liên lệ với Đảng bộ nơi cư trú để nắm bắt việc chấp hành của đảng viên và gia đình trong việc thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư.

 Đảng bộ cơ quan chính quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị Đảng bộ Cơ quan chính quyền đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Hồng Mỷ

 

đã tặng

Các tin khác:

56-60 of 3712<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết