Cụm các xã, thị trấn Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 Sáng ngày 14/6/2022, Cụm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Toàn cảnh Cụm các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại địa phương, kịp thời cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Triển khai sâu rộng có hiệu quả phong trào thi đua “Mù Cang Chải chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng hình ảnh con người Mù Cang Chải “Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”; khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, “Trường học hạnh phúc”, “Cơ quan, đơn vị hạnh phúc” và nâng cao chỉ số hạnh phục cho người dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hội nghị tiến hành thảo luận, tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022. Bên cạnh đó, các thành viên Cụm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã cùng trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay, đạt hiệu quả cao để các đơn vị trong Cụm cùng nghiên cứu học tập và theo.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao ngay từ đầu năm của Cụm các xã, thị trấn. Đặc biệt là kiểm tra chéo về công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Trong đó, tập trung vào vào nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua yêu nước của đơn vị trong cụm thi đua đã đăng ký; việc thực hiện Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn đề ra. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phương pháp nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, mô hình mới trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, công bằng, đánh giá thực chất phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Qua đó nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai công tác khen thưởng theo quy định của cấp trên. Từ đó, làm cơ sở để đánh giá chất lượng thực nhiệm vụ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2022 và những năm tiếp theo./.

 

Hồng Mỷ

Các tin khác:

1-5 of 2550<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết