Công đoàn trường PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình tích cực triển khai phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân”