Cơ quan phụ trách giúp đỡ xã trao quà tết cho Nhân dân xã Lao Chải