Chế Cu Nha tích cực làm đường giao thông nôn thôn góp phần xây dựng nông thôn mới
27/09/2022 5:02:00 CH
3026 lượt xem
In Đọc bài

 Chế Cu Nha là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện 5 km. Toàn xã có 630 hộ dân, với 3.671 khẩu trong đó dân tộc Mông chiếm 99,8%, diện tích tự nhiên là 4.301,47 ha; số km đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã là 28,6 km (trong đó đường loại 1 vào trung tâm các bản, liên bản 15,3 km; đường loại 2 vào các nhóm hộ, khu dân cư 9,5 km; đường nội đồng 3,8 km đường nội đồng).

 

  Nhân dân xã Chế Cu Nha tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn

Mặc dù là một xã gần huyện nhất, tuy nhiên đường giao thông nông thôn trên địa địa bàn xã đi lại rất khó khăn. Vào những năm 2017 - 2020, tỷ lệ đường đất chiếm 95%; 100% các hộ dân chưa có đường bê tông vào nhà; 100% đường làng, ngõ xóm là đường đất chỉ đảm bảo giao thông đi lại trong mùa khô; 100% các tuyến đường ra khu sản xuất không có đường bê tông.

Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; đặc biệt có chủ trương xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc phục vụ dân sinh và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn, cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Đảng bộ xã Chế Cu Nha đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển đường giao thông nông thôn, và triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Chế Cu Nha tích cực xây dựng nông thôn mới”… Công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, đánh thức ý chí, khát vọng, quyết tâm phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân.

Với phương châm “lấy dân làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới”, “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống ấm no”, cùng với công tác tuyên truyền vận động nhân dân xã Chế Cu Nha đã phát huy được sức mạnh của toàn dân, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” từ đó người dân tự nguyện hiến đất, tự di dời nhà cửa, cơ sở vật chất để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó, xác định mạng lưới giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được xã ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, xã Chế Cu Nha đã huy động nhân dân đóng góp trên 2000 ngày công/năm; trên 50 hộ tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông, nông thôn với diện tích 4.500m2; vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân xã hội hóa bằng tiền mặt trên 1,8 tỷ đồng để bê tông 7,9 km đường loại trục chính vào trung tâm các bản; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 260 tấn xi măng để bê tông hóa  và 6,7 km đường loại 2 (đường liên thôn, liên khu dân cư). Đến nay, 90% đường đi các bản trên địa bàn xã được bê tông hóa đảm bảo người dân vận chuyển hàng hóa đi lại thuận tiện trong 4 mùa; 90% đường vào các nhóm hộ được bê tông hóa; 52% hộ gia đình có đường bê tông vào đến nhà; 50% khu sản xuất có đường bê tông; toàn xã có trên 70% km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, đây là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Có thể thấy trong những năm qua, xã Chế Cu Nha xác định công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò xung kích, đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn miền núi nơi đây ngày càng khởi sắc.

Hờ Dê

PBT Thường trực Đảng ủy xã Chế Cu Nha

đã tặng

Các tin khác:

111-115 of 3719<  ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết