CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024
09/02/2024 10:51:00 CH
1533 lượt xem
In Đọc bài

             Kính thưa cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải!

Nhân dịp năm mới 2024 và đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, Tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng toàn thể Nhân dân trong huyện; những người con quê hương Mù Cang Chải đang sinh sống, học tập và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc, những người bạn trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Mù Cang Chải lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Kính thưa  đồng chí, cán bộ và chiến sỹ và Nhân dân trong toàn huyện!

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải khép lại năm 2023 với nhiều dấu ấn tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao bằng những giải pháp thiết thực, đồng bộ, hiệu quả. Với phương phâm “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”. Đến nay Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Được kết quả, này trong năm 2023, Đảng bộ huyện đã kịp thời triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và của Đảng bộ huyện gắn với Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhờ tập trung lãnh đạo và triển khai đồng bộ việc thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” nên 46/47 chỉ tiêu về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong năm 2023 đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, có 01/47 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch là thu ngân sách từ đất (Nguyên nhân do trong năm 2023 mặt bằng chung toàn quốc thị trường bất động sản trầm lắng, dẫn đến việc các quỹ đất phát triển, đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua). Và kết quả trên sẽ là tiền đề để huyện Mù Cang Chải phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 609/508 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 47.967 tấn, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ, về đích sớm chỉ tiêu sản xuất lương thực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra (47.100 tấn); Tổng đàn gia súc chính đạt 95.157/91.150 con, đạt 104,4% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 490/480 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ; Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đạt 9,83% vượt 14,3 kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ; một con số ấn tượng về tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 2,59%, vượt 17,7%, tăng 17,7% so với cùng kỳ; trong năm 2023 huyện Mù Cang Chải đã thu hút trên 365.000 lượt khách du lịch với doanh thu từ du lịch đạt 365 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm và chú trọng; hệ thống giáo dục có nhiều đổi mới, trong năm 2023 đã có thêm 02 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng công tác đào tạo, giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

       Thay mặt lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, Tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cố gắng của các cấp, các ngành trong huyện, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng các doanh nghiệp huyện nhà trong năm vừa qua.

Kính thưa đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải!

       Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; những kinh nghiệm và kết quả đạt được của năm 2023 sẽ là điều kiện thuận lợi, quan trọng để huyện nhà tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

      Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thay mặt lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư; đẩy mạnh công tác phát triển Du lịch tại địa phương; coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo môi trường, cải thiện nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực du lịch để đưa huyện nhà phát triển một cách toàn diện.

Thưa toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ toàn huyện!

      Dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với khí thế của năm mới, Tôi tin tưởng rằng các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong huyện sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.  

      Mừng năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024, Tôi xin kính chúc toàn thể Nhân dân, cán bộ và chiến sỹ huyện nhà đón chào Xuân mới thật đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.

      Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới.

Chào thân ái! 

Lê Trọng Khang

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY - CHỦ TỊCH UBND
           HUYỆN MÙ CANG CHẢI

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3541<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết