Bộ phận hành chính công xã La Pán Tẩn giải quyết các thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến đạt trên 63%
05/06/2024 3:02:00 CH
834 lượt xem
In Đọc bài

 Ngay từ đầu năm Bộ phận phục vụ hành chính công xã La Pán Tẩn đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy chính quyền và chủ động tiếp nhận các loại hồ sơ để kịp thời giải quyết các thủ tục hồ sơ cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó giải quyết các thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến đạt trên 63%.

 

Bộ phận hành chính công của xã La Pán Tẩn tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

 Tính đến nay Bộ phận phục vụ hành chính công của xã La Pán Tẩn đã tiếp nhận 3.400 hồ sơ, vụ việc. Trong đó có trên 63% hồ sơ, vụ việc qua dịch vụ công trực tuyến, còn lại là các vụ việc trực tiếp giải quyết tại bộ phận hành chính công. Gồm các thủ tục khai sinh 45, khai tử 10, đăng ký kết hôn 19, xác định tình trạng hôn nhân 33, thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch 10, chứng thực hợp đồng giao dịch 35, chứng thực bản sao giấy khai sinh 3.252. Thu phí lệ phí từ công tác chứng thực đạt trên 8 triệu đồng, ngoài ra còn tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 10 cuộc cho 813 lượt người nghe.

 Cùng với việc tiếp nhận các hồ sơ, vụ việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công của xã, phục vụ người dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoàn thành các thủ tục cho Nhân dân. Các đồng chí cán bộ trong Bộ phận phục vụ hành chính công của xã còn làm tốt các nhiệm vụ khác được Cấp ủy chính quyền giao như tham gia hòa giải tại cơ sở, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và nộp hồ sơ các vụ việc qua  hình thức trực tiếp, trực tuyến vào bộ phận phục vụ hành chính công của xã cho người dân trên địa bàn.

 Để Bộ phận phụ vụ hành chính công của xã thực sự là cầu nối giữa tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp với Cấp ủy chính quyền và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính. Thời gian tới Bộ phận phục vụ hành chính công của xã La Pán Tẩn tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận các thủ tục hồ sơ, vụ việc của người dân, các tổ chức cá nhân, kịp thời giải quyết hoặc chuyển lên cấp trên. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã một cách thuận lợi, tạo niềm tin cho người dân và các tổ chức cá nhân đối với Cấp ủy chính quyền địa phương.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3719<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết