Bộ phận hành chính công Púng Luông tiếp nhận các loại hồ sơ qua hình thức trực tuyến đạt trên 42%.
17/04/2024 11:16:00 SA
478 lượt xem
In Đọc bài

 Ngay từ đầu năm Bộ phận phục vụ hành chính công xã Púng Luông đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy chính quyền và chủ động tiếp nhận các loại hồ sơ để kịp thời giải quyết các thủ tục cho các tập thể cá nhân trên địa bàn.

 

Bộ phận phục vụ hành chính công của xã tăng cường tiếp công dân và các tổ chức, cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận 1 của của xã.

Theo đó từ đầu năm đến nay Bộ phận phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận 64 hồ sơ, vụ việc, trong đó 3 hồ sơ, vụ việc qua dịch vụ công, 35 hồ sơ, vụ việc qua dịch vụ công 1 phần và 26 hồ sơ, vụ việc qua dịch vụ công toàn trình. Trong tổng số 64 hồ sơ đã có 46 hồ sơ được bộ phận phục vụ hành chính công, tiếp nhận theo hình thức trực tuyến, đạt 42,33% trong tổng số các hồ sơ, vụ việc còn lại chủ yếu tiếp nhận theo hình thức trực tiếp qua bộ phận phuc vụ hành chính công.

Cùng với việc tiếp nhận các hồ sơ, vụ việc và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của xã, phục vụ người dân, các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Đội ngũ án bộ trong bộ phận phục vụ hành chính công của xã còn làm tốt các nhiệm vụ khác được cấp ủy chính quyền giao như tham gia hòa giải tại cơ sở, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và nộp hồ sơ các vụ việc qua hình thức trực tiếp, trực tuyến vào bộ phận phục vụ hành chính công của xã cho người dân trên địa bàn.

Thời gian tới bộ phận phục vụ hành chính công của xã Púng Luông tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận các thủ tục hồ sơ, vụ việc của người dân và các tổ chức cá nhân, kịp thời giải quyết hoặc chuyển lên cấp trên. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức cá nhân yên tâm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã một cách thuận lợi, tạo niềm tin cho người dân và các tổ chức cá nhân.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3638<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết