Ban chấp hành lần đảng bộ huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng
05/04/2023 11:01:00 CH
2739 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày mùng 05/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để đánh giá lại kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, UVBCH đảng bộ huyện; trưởng các cơ quan đơn vị, Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy trên địa bàn.

 Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngay sau khai mạc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đã quán triệt triển khai các nội dung cơ bản Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023. Theo đó, trong Quý I năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các nhiệm vụ năm chính trị năm 2023; tổ chức 02 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; Hội nghị trực tuyến chuyên đề quán triệt, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng năm 2023. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; gặp mặt Doanh nhân, Doanh nghiệp và Hợp tác xã năm 2023... Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ khoá XIX; ban hành các Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn và Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý rừng và Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Mù Cang Chải. Triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung cho sản xuất vụ đông xuân năm 2022 - 2023, công tác bảo vệ rừng, PCCCR và kịch bản thu ngân sách, kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Mù Cang Chải, triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 và diễn tập Ứng phó cháy rừng và TKCN năm 2023…

 Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Triển khai chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023 với Thành phố Yên Bái; Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Hoa Sơn Tra tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Đặc biệt trong 3 tháng đầu năm đã gieo cấy 1.860ha cây trồng vụ đông xuân 2022-2023; sản lượng chè ước đạt 16 tấn; kịp thời chi trả 18,96 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022; gieo tạo 400.000 cây giống; tổ chức phát động ra quân tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023; Tổng đàn gia súc chính 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 78.600 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 3 tháng đầu năm 1.130 tấn; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 46 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 3 đạt 49,3 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đạt 133,3 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 3 đạt 47 tỷ đồng (giá so sánh 2010), lũy kế 3 tháng đầu  năm đạt 138,05 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 27,3 tỷ đồng đạt; Trong tháng 3 có 24.350 lượt khách du lịch đến với huyện; công tác văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm và đảm bảo.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn về những hạn chế trong công tác chuyển đổi số, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

Cùng với đó các đại biểu tham gia hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành mở rộng còn được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2023 của Tỉnh Ủy Yên Bái “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

 Các đai biêu tham gia bỏ phiếu kín bầu kiện toàn UVBCH trong nhiệm kỳ.

Hội nghị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025–2030, 2026–2031; Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phiếu kín; Tiến hành thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bỏ phiếu kín đối với nhân sự kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 mở rộng cũng đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và Nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Cùng với đó đề ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu Nghị quyết để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của địa phương.

 Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng Khang đã giải trình 1 số ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận và đề xuất, cùng với đó yêu cầu đại biểu các ngành, các xã tập trung bám sát các nhiệm vụ triển khai thực hiện, nhất là công tác chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm….

 Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về khen thưởng cho các tổ chức Đảng và đảng viên đạt trong sạch vững mạnh năm 2022.

 Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Đảng năm 2022.

Bế mạc hội nghị đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các cấp, các ngành: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các Nghị quyết, Chỉ thị, đề án, quy định, hướng dẫn... của Huyện ủy cho cả nhiệm kỳ. Tăng cường bám sát địa bàn được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp lãnh đạo, thay đổi nhận tức, tư duy, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện tốt mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”; quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cần sâu sát với cơ sở, gần dân hơn. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 116-KH/HU ngày 12/12/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Kế hoạch số 132-KH/HU, ngày 10/3/2023 về giảm nghèo bền vững năm 2023; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần rà soát, điều chỉnh, phân công nhiệm vụ, phương pháp chỉ đạo, điều hành không để tồn đọng nhiệm vụ được giao. Chăm sóc tốt diện tích lúa và các cây trồng vụ đông - xuân đảm bảo sản lượng và hiệu quả; xây dựng kế hoạch sản xuất ngô vụ xuân - hè và lúa vụ mùa đảm bảo; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, các bản đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Xu Phình và các bản điểm xây dựng nông thôn mới năm 2023; Khẩn trương triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đợt 1; đồng thời khảo sát, đăng ký nhu cầu thực hiện đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2023; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm đất, dựng nhà, lều, lán, mua bán, chuyển nhượng đất trái phép trên diện tích triển khai thực hiện các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15); dự án đường vành đai Thị trấn Mù Cang Chải; dự án Khuôn viên Trung tâm Thị trấn Mù Cang Chải và các công trình trọng điểm của huyện. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2023; tiếp tục nhân rộng mô hình “gia đình hạnh phúc”, “bản, tổ dân phố hạnh phúc”, “trường học, lớp học hạnh phúc” trên địa bàn huyện; Đẩy nhanh tiến độ sưu tầm và biên soạn Cuốn sách Mù Cang Chải “Điển tích văn hoá dân tộc Mông”; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động; Rà soát, thống kê chính xác nhu cầu, số lượng nhà tạm, nhà dột nát, đưa vào đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025, của tỉnh; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là việc tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu các xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị; Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, không để xảy ra các hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi về tâm linh trên địa bàn; không để các đối tượng xấu lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; Kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số (xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số năm 2023; rà soát, kiện toàn các tổ chuyển đổi số cộng đồng, lấy lực lượng thanh niên, giáo viên các xã làm nòng cốt); Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia vào công tác phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

 

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

36-40 of 3646<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết