Ban CHQS huyện: Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2019 - 2024
16/04/2024 10:47:00 SA
257 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 16/04/2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập,  đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030 và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2019 - 2024 “Đoàn kết, sáng tạo, giành hai nhất, một công trình”. Dự lễ phát động có Thượng tá Nguyễn Đức Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và các đồng chí là Chính trị viên các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua của Ban CHQS huyện Mù Cang Chải

Để tiếp tục tạo động lực thúc đẩy đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban CHQS huyện phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phap luật Nhà nước, các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã học tập.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ được tham gia học tập thường xuyên. Thực hiện Phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết số 1659, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất hượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo. Đẩy phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”; quan tâm bảo dảm kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, chiến sĩ thông qua thư viện, phòng đọc tích hợp phòng Hồ Chí Minh…

 

Một số hình ảnh tại lễ phát động thi đua

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện và Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban CHQS huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua đã đề ra, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao./.

Hồng Mỷ

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3614<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết