Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây tròn 70 năm, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã viết nên trang sử vàng chói lọi. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định chiến thắng lịch sử này là sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1-5 of 216<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết