CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO XUÂN NĂM 2023 MÙ CANG CHẢI

       Với mục đích tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh, cảnh sắc, các lễ hội đầu xuân của đồng bào dân tộc Mông nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải là điểm đến “ Xanh – Bản sắc – An toàn – Thân thiện”. Tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Bắc, tạo chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng riêng của huyện với tiêu chí mới, độc đáo, hấp dẫn và thân thiện theo từng mùa.