CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO XUÂN 2023

 Các hoạt động chào xuân năm 2023 là một trong những chương trình quảng bá các hoạt động trải nghiệm du lịch xuân 2023. Chương trình sẽ được Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện tổ chức, thực hiện từ ngày 24 tháng 12 năm 2022. Chương trình có nhiều hoạt động và được kéo dài đến hết tết dương lịch năm 2023.