UBND huyện Mù Cang Chải tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa