Lịch tổ chức các hoạt động mùa vàng Mù Cang Chải năm 2022

1.1. Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng”

- Thời gian: Dự kiến bay từ ngày 01/9 đến hết tháng 10/2022.

- Địa điểm: Điểm bay dù lượn tại Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải.