Huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả vận động thành lập Chi hội Du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2023