Chùm ảnh đẹp Mù Cang Chải qua ống kính du khách

 Mù Cang Chải đến hẹn lại lên.

Mù Cang Chải là huyện vùng cao khó khăn, nhưng Mù Cang Chải đơn sơ, mộc mạc và lọt vào ống kính của du khách bốn phương từ trong nước đến quốc tế. Từ đó Mù Cang Chải là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện.

Dưới đây là chùm ảnh đẹp của các địa điểm qua ống kính của du khách.