Phòng Giáo dục huyện tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong trường học năm 2023
31/07/2023 3:49:00 CH
5390 lượt xem
In Đọc bài

  Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong trường học, góp phần thực hiện thành công kế hoạch số 160, ngày 22/7/22 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/01/2022 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch 173, ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện chuyển đổi số tại trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sáng 31/7/2023 Phòng giáo dục và đào tạo huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong trường học năm 2023 cho 140 cán bộ quản lý giáo viên, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin các trường học.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn các đồng chí cán bộ quản lý giáo viên, phụ trách công nghệ thông tin các trường học đã được giảng viên chuyền đạt 6 chuyên đề đó là: Tổng quan chuyển đổi số; An toàn thông tin; Chuyển đối số trong trường học; Phần mềm quản lý trường học; Phần mềm quản lý văn bản Voffice, Chữ ký số và xây dựng, triển khai sử dụng học liệu số. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Qua lớp tâp huấn sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong giáo dục đối với cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác chuyển đổi số ở các trường học để thực hiện chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi số năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 Chương trình Trung ương. Đồng thời, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục trong thực hiện chuyển đổi số. Chú trọng tổ chức cho học viên được thảo luận, trao đổi, thực hành các nội dung tập huấn./.

 

A Đảng

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 53<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết