Phòng GD&ĐT huyện: Tập huấn kỹ năng thiết kế bài giảng E - Learning, bài giảng MS PwerPoint và hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử, kho học liệu số cho các đơn vị trường học
29/10/2022 2:18:00 CH
3554 lượt xem
In Đọc bài

Sáng ngày 29/10/2022, Phòng GD&ĐT huyện Tập huấn kỹ năng thiết kế bài giảng E - Learning, bài giảng MS PowerPoint và hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử, kho học liệu số cho các đơn vị trường học. Dự và trực tiếp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đăng Khôi - Cán bộ Viettel Yên Bái; lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và trên 200 học viên là cán bộ quản lý và cán bộ giáo viên của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh buối tập huấn kỹ năng thiết kế bài giảng E - Learning

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu về chuyển đổi số trong ngành giáo dục trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Củng cố các kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số để từng bước làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm và nâng cao hiệu quả trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học; thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc gắn với "trường học số", xây dựng đội ngũ "cán bộ quản lý số", "giáo viên số", "học sinh số".

 Giảng viên Nguyễn Đăng Khôi - Cán bộ Viettet Yên Bái truyền đạt các nội dung cơ bản tại lớp tập huấn

Trong thời gian một ngày các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 nội dung cơ bản gồm: Tập huấn kỹ năng xây dựng bài giảng E-Learning; bài giảng trên các phần mềm MS Powerpoint. Tập huấn về sử dụng trang thông tin điện tử (Web Portal) của các đơn vị trường, tạo kho học liệu số. Tập huấn về nộp hồ sơ qua mạng trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn sử dụng các phân hệ trên hệ thống phần mềm VNEDU; sử dụng nền tảng số nộp học phí không dùng tiền mặt. Bồi dưỡng kiến thức về luật bản quyền trên môi trường Internet; Luật an ninh mạng; Tập huấn về việc gửi văn bản qua điều hành Voffice; Tập huấn sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”.

 Đồng chí Nguyễn Anh Thủy – Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu khai mạc tập huấn

Tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Anh Thủy - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải yêu cầu các đơn vị trường cần tập trung, bám sát kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, bố trí phân công nhiệm vụ cho các cán bộ quản lý và giáo viên tham gia đầy đủ nhiệm vụ của lớp tập huấn, bồi dưỡng. Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị các thiết bị máy tính kết nối internet, chuẩn bị nội dung để tham gia thực hành, thảo luận trong quá trình bồi dưỡng. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng: Nghiêm túc thực hiện đúng các nội quy, quy định của lớp bồi dưỡng; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị tham gia bồi dưỡng; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình tập huấn. Chọn, cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đảm bảo đúng thành phần và đủ số lượng theo các lớp tập huấn. Sau khi được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số (cấp phòng) có trách nhiệm tổ chức tập huấn lại cho giáo viên, nhân viên của đơn vị.

 

Cán bộ, giáo viên các đơn vị tham gia buổi tập huấn

Đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng các trường ngay sau kết thúc tập huấn tại huyện, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ của đơn vị trong năm 2022, xong trước 15/12/2022. Căn cứ vào tình hình đội ngũ của đơn vị, các đơn vị trường rà soát, phân loại trình độ và nhu cầu đội ngũ; xác định nội dung tập huấn phù hợp với đích hướng tới là đáp ứng các cầu cơ bản đối với giáo viên về chuyển đổi số "giáo viên số"; các yêu cầu cơ bản đối với cán bộ quản lý trong chuyển đổi số "CBQL số" phục vụ việc xây dựng "trường học số" ban hành theo Quyết định số 136, ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quy định về các yêu cầu cơ bản trong thực hiện chuyển đổi số đối với các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2022- 2025. Đặt ra những mục tiêu có bản thể hiện sự chuyển biến về chuyển đổi số trong đội ngũ. Các nhóm trường gần nhau nên phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chung để mời báo cáo viên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, giáo viên của đơn vị để đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả../

 

Hồng Mỷ

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 51<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết