Mù Cang Chải tham gia hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023