Mù Cang Chải tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Ngày 12/3/2024, UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp với Trung
12/03/2024 9:51:00 SA
1107 lượt xem
In Đọc bài

 Ngày 12/3/2024, UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận phục vụ Hành chính công các xã, thị trấn.

 

Hình ảnh tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, 75 học viên đã được hướng dẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính: Kiểm tra, xác thực tài khoản của cá nhân, tổ chức; thực hiện kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải số hóa theo quy định.  Giải quyết thủ tục hành chính bao gồm kiểm tra thông tin trên tài liệu điện tử và cập nhật thông tin, dữ liệu điện tử trên hệ thống; số hóa theo dữ liệu điện tử đối với các trường hợp hồ sơ phải thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan; bóc tách dữ liệu của giấy tờ; cấp mã kết quả số hóa; lưu kết quả số hóa và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn một số tính năng mới trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên  thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính công trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. 

 

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn thực hiện số hóa hồ sơ

Hướng dẫn cho công chức, viên chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử./. 

Hồng Mỷ

 

 

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 51<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết