Mù Cang Chải: Hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022
10/08/2022 2:37:00 CH
3475 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 10/8/2022, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân huyện ban kế hoạch Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động xây dựng hoạch thực hiện thuộc lĩnh vực, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện tham mưu ban hành 21 các văn bản chỉ đạo.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, huyện đã tích cực triển khai, quán triệt đến các ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; Hội nghị triển khai lồng ghép các hội nghị họp Thành viên Ủy ban; Họp Ban Chấp hành huyện tập trung các giải pháp triển khai hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 dựa trên cơ sở chuyển đổi số trên cả 03 trụ cột là Cấp ủy và chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền của huyện đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số. Trong 8 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo xây dựng 9 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử; 01 phóng sự truyền hình tuyên truyền về công tác chuyển đổi số đăng tải trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái; 20 chương trình phát thanh Đài truyền thanh của huyện, trên 13 hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn với 22 tin, 4 bài truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn huyện (bằng hai thứ tiếng: Tiếng phổ thông và tiếng Mông); hướng dẫn các xã, thị trấn lập trang fanpage, nhóm Zalo hoặc lồng ghép tuyên truyền trên các trang, nhóm có sẵn của xã, thị trấn để truyền thông chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia vào hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trong 8 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu chi tiết trong 16 chỉ tiêu chung có: 04 chỉ tiêu vượt (chiếm 16%); 04 chỉ tiêu đạt (chiếm 16%); 5 chỉ tiêu chưa đạt (chiếm 20%); 12 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện (chiếm 48%). Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về mục tiêu chuyển đổi số trên cơ sở của 3 trụ cột chính “Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số” để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước và người dân khi triển khai chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục khai thác và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng do VNPT Mù Cang Chải lắp đặt cho 32 cơ quan, đơn vị (18 cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 14 xã, thị trấn). Giải quyết thủ tục hành chính. Chấp hành quy định về thành phần, số lượng hồ sơ trong mỗi thủ tục hành chính đều được cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, 100% thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết theo cơ chế “một cửa”. Ứng dụng phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp quản lý văn bản đến và đi: đã được triển khai đồng bộ tại 40 cơ quan cấp huyện và 13 xã, 01 thị trấn đến nay tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được xử lý theo quy trình của phần mềm Quản lý văn bản Voffice trong cơ quan nhà nước.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Chuyển đổi số là nhiệm vụ mới và là nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm hàng đầu; chuyển đổi số không phải là của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà là của tất cả các ngành và cần sự chung tay thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân. Trong thời gian tới cần đánh giá trung thực nhất về hiện trạng, tình hình triển khai để đưa ra những định hướng đúng nhất cho chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực; cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mang lại hiệu quả cao nhất cho quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần nghiêm túc thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia./.

 

Hồng Mỷ

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 51<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết