Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo và Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.