Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện Công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025
08/05/2023 11:23:00 SA
390 lượt xem
In Đọc bài

 

 

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện Công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025. Bộ tiêu chí là tiền đề để phát triển xây dựng và hình thành Công dân số Yên Bái với nét đặc trưng riêng, hướng đến mục tiêu giúp người dân hạnh phúc hơn; đồng thời là cơ sở để các địa phương, cơ quan, đơn vị tham chiếu, đánh giá mức độ hình thành, phát triển và lan tỏa Công dân số Yên Bái.

Bộ tiêu chí tạm thời gồm 03 nhóm tiêu chí với 11 tiêu chí

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 51<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết