Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ tổ chức tuyển chọn, huấn luyện vận động viên tham gia :Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân" tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2016

Các tin khác:

26-30 of 80<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết