Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ tổ chức tuyển chọn, huấn luyện vận động viên tham gia :Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân" tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2016
15/06/2016 1:10:24 SA
11320 lượt xem
In Đọc bài

 Tập tin đính kèm: Tải về

đã tặng

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết