Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ tổ chức tuyển chọn, huấn luyện vận động viên tham gia :Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân" tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2016

Các tin khác:

66-70 of 81<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết