Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ tổ chức tuyển chọn, huấn luyện vận động viên tham gia :Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân" tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2016

Các tin khác:

56-60 of 75<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết