Mù Cang Chải tham dự hội nghị trực tuyến đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã.
09/02/2020 5:19:00 CH
10182 lượt xem
In Đọc bài

 Để tiếp tục thực hiện đề án điều động công an chính quy làm trưởng công an xã theo đúng lộ trình và đảm bảo chính quy, tinh gọn, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới. Sáng 9/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc triển khai thực hiện Đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; về phía điểm cầu Mù Cang Chải có đồng chí Vũ Tiến Đức – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ, Công an huyện và một số ngành liên quan cùng Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quán triệt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp công an xã và thực hiện điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo Đề án "Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021”.

Theo đó, để hoàn thành việc điều động, bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an; đồng thời, kịp thời chuẩn bị nhân sự góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với các chức danh công an xã để việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã phải được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, khoa học; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự nguyện của cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đặt trong tổng thể chung công tác cán bộ và công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quá trình sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với các chức danh công an xã cần được thực hiện theo hướng ưu tiên đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, hài hòa với thực hiện mục tiêu chung trong sắp xếp tổ chức cán bộ. 

 

Mù Cang Chải tham gia hội nghị trực tuyến điều động công an chính quy về làm công an xã.

Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thị, thành ủy chủ động phối hợp trong việc sắp xếp cán bộ để điều công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 112 xã còn lại bảo đảm thời gian. Đợt 1 hoàn thành trước ngày 28/2/2020; Đợt 2 hoàn thành xong 100% số xã trước ngày 20/3/2020.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Công an tỉnh đã rà soát, phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng phương án cụ thể để bố trí công an chính quy xuống xã, thị trấn. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 144 công an chính quy tại 48/160 xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện (trong đó: trưởng công an xã 48 đồng chí; phó công an xã 48 đồng chí; công an viên 48 đồng chí). Đã có 32/48 đơn vị thành lập chi bộ công an xã chính quy; đầu tư xây dựng và sử dụng 25 trụ sở làm việc; sử dụng lại 49 trụ sở làm việc. Sau khi chấp hành điều động, lực lượng công an chính quy về xã đã tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ trực Tết để giải quyết công việc ngay tại cơ sở. Các địa bàn đã thực hiện tiếp nhận công an chính quy về xã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao về tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở, tạo được niềm tin của người dân khi giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Đối với huyện Mù Cang Chải năm 2019 đã thực hiện điều động 21 đồng chí công an chính quy về giữ các chức vụ trưởng công an, phó công an và công an viên của các xã Nậm Có, Cao Phạ, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Lao Chải và Khao Mang và đem lại kết quả tích cực trong công tác nắm, bám tình hình, làm tốt công tác đảm bảo ANTT và đã thành lập các chi bộ công an theo đúng sự chỉ đạo cấp trên. Tiếp tục thực hiện lộ trình điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, năm 2020 huyện tiếp tục thực hiện tại các xã thị trấn còn lại. Để đảm bảo các chế độ chính sách cũng như bố trí sắp xếp lại công việc cho các đồng chí trưởng công an xã nằm trong đề án, huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn tổ chức bố trí sắp xếp, cơ cấu lại cấp ủy đảm bảo trong đó có 4 xã bố trí được công việc cho 4 đồng chí trưởng công an vào các chức danh tư pháp, văn phòng, các đồng chí còn lại tiếp tục được các đơn vị xã, thị trấn sắp xếp vị trí công tác và cho nghỉ chế độ theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo các chế độ chính sách cho các đồng chí nghỉ theo chế độ do không bố trí được vị trí công tác. Cũng tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Vũ Tiến Đức – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải đã đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần sớm giải quyết các chế độ chính sách cho các đồng chí trưởng phó công an thực hiện năm 2019, đầu tư vốn xây dựng trụ sở làm việc cho công an các xã; Có hướng dẫn cụ thể để giải quyết chế độ, chính sách cho các đồng chí thực hiện năm 2020, cần tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho các đồng chí nghỉ chế độ theo đúng chủ trương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đến thời điểm tháng 1/2020; về việc bố trí vốn xây dựng trụ sở công an xã năm 2020, định hướng những năm tiếp theo; các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ chính sách đối với các chức danh trưởng, phó công an xã và công an viên tại các thôn bản theo lộ trình thực hiện Đề án; đề xuất phương án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các trường hợp công an xã bán chuyên trách nghỉ việc không tiếp tục bố trí công tác 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy khẳng định việc điều động công an xã chính quy là chủ trương lớn, chiến lược của Đảng và Nhà nước, được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quy định trong Luật Công an nhân dân năm 2018. 

Đánh giá cao những kết quả triển khai điều động công an chính quy về xã trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh và các địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 486-KL/TU ngày 06/02/2020 đảm bảo thời gian, lộ trình đã đề ra. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trong việc sắp xếp, điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại các xã trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền việc thực hiện Đề án. Các địa phương làm tốt công tác vận động, động viên trưởng, phó công an xã, công an viên trong diện sắp xếp thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền cấp huyện rà soát, bố trí lực lượng để điều động công an xã chính quy xuống các xã còn lại xong trước 20/3/2020, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về cơ cấu cấp ủy xã và tổ chức Đảng của công an xã chính quy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các xã trong việc bố trí, sắp xếp để đưa đồng chí trưởng công an xã chính quy vào cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi điều động. Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy xã xây dựng, hoàn thiện phương án nhân sự đại hội cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm bố trí chức danh trưởng công an xã cơ cấu tham gia cấp ủy.  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với Công an tỉnh bố trí, sắp xếp xong trước khi điều động công an xã chính quy. Phối hợp với Sở Nội vụ có phương án chi tiết bố trí, sắp xếp cụ thể, chi tiết từng trường hợp, đảm bảo dân chủ, công khai, thống nhất, xong trong tháng 2/2020 để Công an tỉnh tiến hành điều động theo đúng kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hướng dẫn các địa phương việc thực hiện các chế độ, chính sách về tư vấn, giới thiệu việc làm đối với công an xã bán chuyên trách khi không bố trí, sắp xếp được vị trí công tác khác. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn nghiên cứu bố trí, sắp xếp nơi ăn, nghỉ và làm việc của lực lượng công an chính quy xuống xã đối với những địa phương chưa có trụ sở công an xã độc lập. Các sở, ngành liên quan  và các địa phương tham mưu bố trí nguồn vốn, quỹ đất để xây dựng trụ sở và kinh phí hỗ trợ mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác của lực lượng công an chính quy công tác tại các xã theo Đề án.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 86<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết