Mù Cang Chải tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021.
10/06/2021 9:09:00 SA
6505 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 10/6/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021 cho thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện, khung tập các xã Cao Phạ, Púng Luông, Chế Cu Nha.

 

Trong thời gian ½ ngày các đại biểu đã được lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện truyền đạt những nội dung cơ bản đó là: Lý luận chung về chuyển trạng thái; các bước chuyển trạng thái; hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; hệ thống văn bản có liên quan đến diễn tập.

Thông qua tập huấn diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và năng lực, trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể địa phương; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án chiến đấu của các xã; kế hoạch bảo đảm thời chiến của địa phương. Đồng thời, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến khu vực phòng thủ; củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Mạnh Cường

đã tặng

Các tin khác:

16-20 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết