Mù Cang Chải bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2019
25/07/2019 10:18:00 SA
9716 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 25/7/2019, Hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh huyện Mù Cang Chải đã bế mạc 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 thuộc các cơ quan, đơn vị trường học trong toàn huyện. Dự lễ bế mạc có Thượng tá Vừ A Câu - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh huyện; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và trên 300 học viên.

Toàn cảnh hội nghị bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Trong thời gian 8 ngày các học viên đã được các giảng viên truyền đạt và nghiên cứu, học tập về các chuyên đề cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

Qua 8 ngày học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh huyện đã ghi nhận và đáng giá cao về ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm và kết quả học tập của các học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đợt này. Đồng thời biểu dương các đồng chí giảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, tích cực nghiên cứu, hướng dẫn, truyền đạt hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua lớp tập huấn này, Hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh huyện Mù Cang Chải cũng mong muốn các học viên khi trở về địa phương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan, đơn vị mình công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp chứng chỉ cho các học viên

Kết thúc khóa học 100% các học viên đều đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2019. Trong đó có 9 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khen thưởng. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

 

Hồng Mỷ

đã tặng

Các tin khác:

41-45 of 91<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết