Mù Cang Chải bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018.
11/07/2018 6:26:00 CH
12445 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 11/7/2018, Huyện Mù Cang Chải đã tổ chức bế mạc 4 lớp bồi dưỡng  kiến thức Quốc phòng- An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018. Dự bế mạc có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện; Thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng – An ninh huyện, các đồng chí giảng viên và 160 đồng chí học viên.

 

Sau 8 ngày học tập nghiêm túc và trách nhiệm cao 4 lớp bồi dưỡng dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ đối tượng 4 huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành chương trình nội dung kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Tại các lớp bồi dưỡng 160 đồng chí học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề cơ bản đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng - An ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng - An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng - An ninh quốc gia; Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục Quốc phòng  - An ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới Quốc gia; Biển, đảo Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Phát biểu biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh Huyện Mù Cang Chải đã ghi nhận và biểu dương ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của cán bộ đối tượng 4 đã tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2018. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Thị Xuyến yêu cầu ngay sau kết thúc lớp tập huấn này, các đồng chí học viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 12 của Bộ chính trị khóa X; Luật giáo dục Quốc phòng - An ninh đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện triển khai công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh trong quý 4 năm 2018 theo kế hoạch; Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng năm 2019. Trước mắt tổ chức rà soát, nắm chắc các đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng giáo dục Quốc phòng - An ninh cho toàn dân, đặc biệt là ở các thôn, bản. Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện và các thành viên cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, cơ quan, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2018.

Kết thúc lớp học Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Huyện đã cấp 160 chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 160 học viên và cán bộ đối tượng 4. Trong đó có 6 học viên đạt loại giỏi, 81 học viên đạt khá còn lại đạt yêu cầu./.

Hồng Mỷ

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 89<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết