Kế hoạch tổ chức phân loại, tuyển chọn vận động viên bắn súng tiểu liên AK và súng ngắn K54 và 4 môn quân sự phối hợp tham gia "Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân" tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2016

Các tin khác:

11-15 of 80<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết