Huyện Mù Cang Chải triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019
22/02/2019 10:12:00 SA
11854 lượt xem
In Đọc bài

Chiều 21/2/2019, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Lê Trọng Khang - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy -  Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện; Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng PC 28 công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, bí thư, chủ tịch, trưởng công an, xã đội trưởng các xã, thị trấn trong huyện.

 

Hội nghị triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Năm qua, công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Trong năm 2018 đã tổ chức 18 hội nghị quân dân chính với 125 buổi tuyên truyền cho trên 31 nghìn lượt người nghe và ký kết, học tập các nội quy, quy ước về an ninh trật tự. Qua phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 392 nguồn tin liên quan đến tội phạm, trong đó có 221 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, phá các vụ án và truy bắt đối tượng phạm tội; giải quyết 187 vụ việc liên quan về an ninh trật tự và 179 vụ về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề về ma túy, quản lý lập 78 hồ sơ giáo dục đối tượng nghiện ma túy vi phạm theo nghị định 111 của Chính Phủ và lập 45 hồ sơ người nghiện đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, trong năm 2018 công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, tự quản về an ninh trật tự đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang duy trì có hiệu quả 17 mô hình, như: mô hình kiềm chế tội phạm ma túy, giảm người nghiện và mô hình 4 không ... Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đảm bảo về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, như; nạn buôn bán người, công tác quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện, đối tượng tù tha, tình hình vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. ..

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Trọng Khang - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã ghi nhận những kết quả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng đề một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tổ chức, thực hiện chương trình hành động số 23, ngày 20/2/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch số 17, ngày 15/2/2018 về công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo an ninh Tổ quốc năm 2019; Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên với Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, làm tốt công tác an ninh trật tự giữa các xã giáp ranh; Phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận của lực lượng công an; Duy trì, củng cố và xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương; xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến theo Nghị quyết liên tịch số 01 năm 2001; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ban chỉ đạo đối với cơ sở; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mù Cang Chải, cần chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong việc tham gia, phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy -  Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân, UBND huyện Mù Cang Chải đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018./.

A Đảng

đã tặng

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết