Huyện Mù Cang Chải bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín.
21/06/2017 11:41:00 SA
11329 lượt xem
In Đọc bài

Ngày 20/6/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện Mù Cang Chải đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng là già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí giảng viên và hơn 80 học viên là già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn các xã thị trấn của huyện.

 

Đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại lớp học

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện đã khai mạc lớp học. Trong những năm, qua đội ngũ, già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín là những người trực tiếp tham gia vận động nhân dân xây dựng thôn, bản vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, chủ động gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Vũ Đình Lợi – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đề nghị các ngành cần làm tốt công tác phối hợp chủ động giáo án bài giảng, để lớp học đạt kết quả cao nhất; các đồng chí giảng viên và học viên cần chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn địa phương; trong thời gian tổ chức lớp học cần gắng nội dung giáo dục với công tác dân vận, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương, thực hiện tốt học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh và xóa đói giảm nghèo tại địa phương; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu liên quan đến nội dung giáo dục quốc phòng và phương pháp tổ chức giáo dục cho các đối tượng theo đúng luật.

Ngay sau buổi khai mạc các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã được giảng viêng truyền đạt một số nội dung, chuyên đề liên quan đến công tác Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ta; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; tham gia học tập các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng - An ninh, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên; một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Kết thúc lớp học các học viên sẽ được làm bài khảo sát và đánh giá chất lượng cho từng học viên.

                                                          A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 92<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết