Huyện Mù Cang Chải Tổ chức khai mạc chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo viên 2016.
21/07/2016 8:29:12 SA
12101 lượt xem
In Đọc bài

  

Sáng 21/7/2016, Phòng giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức ngành giáo dục. Dự buổi khai mạc có đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo, Phòng giáo dục và 1.018 giáo viên tham gia tập huấn.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn chính trị cho giáo viên.

Tham gia lớp tập huấn có 1.018 cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức trong ngành giáo dục; trong đó giáo viên Mầm non 287 người, giáo viên Tiểu học 432 người và giáo viên Trung học cơ sở 299 người. Các học viên sẽ được báo cáo viên của ban tuyên giáo huyện ủy với các nội dung của chương trình bồi dưỡng theo tinh thần tinh thần Chỉ thị số 01 ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, hướng dẫn ngày 8/4/2016, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngoài ra, nội dung của chương trình bồi dưỡng còn tập trung vào các vấn đề thuộc chuyên môn, nghiệp vụ như: những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ huyện Mù Cang Chải trong 5 năm tới và các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các học viên sẽ được bồi dưỡng trong thời gian 9 ngày mỗi cấp 3 ngày bắt đầu từ ngày 21/7 đến hết ngày 29/7/2016.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc bồi dưỡng chính trị

Phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu cán bộ quản lý tốt đối tượng tham gia tập huấn, các học viên tích cực trao thảo luận, tiếp thu các nội dung tập huấn, thực hiện ngiên túc các nội quy, quy chế của lớp học và kết thúc mỗi đợt bồi dưỡng sẽ kiểm tra, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và thi đua cuối năm.

 

Trước đó chiều 20/7/2016, Huyện Mù Cang Chải đã tổ chức buổi lễ bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 300 đối tượng 4 năm 2016. Tham gia lớp tập huấn có 300 đối tượng 4 đến từ các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện được chia làm 4 lớp được tập huấn trong thời gian 6 ngày. Trong 6 ngày tập huấn các học viên thuộc đối tượng 4 đã được các giảng viên với lòng nhiệt huyết, trách nhiệm cao, các giáo viên đã truyền tải một khối lượng kiến thức tổng quát với 6 chuyên đề đó là: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới và Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật về phòng chống chiến lược “Diễm biến hòa bình”, bạo loạn lập đổi của các thế lực thù địch.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Công – Giám đốc trung tâm trao giấy chứng nhận cho đối tượng 4.

Qua tập huấn các chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức cho các đồng chí thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được Ban tổ chức trao tặng giấy chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn cho 300 đối tượng đạt yêu cầu; trong đó giỏi 34 người, khá 242 người và đạt yêu 24 người./.

 

A Đảng Đài TT – TH MCC

 

đã tặng

Các tin khác:

56-60 of 91<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết