Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018.
03/07/2018 9:00:00 SA
11358 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng 3/7/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện và các đồng chí giảng viên cùng 160 đồng chí học viên đến từ  các cơ quan, đơn vị của huyện.

 

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018.

Lớp học được tổ chức với mục đích bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, những âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ, đảng viên để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 3/7 đến hết ngày 5/7/2018 các học viên sẽ được giới thiệu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 năm 2018 ./. 

A Đảng

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 89<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết