Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm.
20/06/2023 9:46:00 SA
3132 lượt xem
In Đọc bài

 Ngày 19/6/2023, Đảng ủy Quân sự huyện Mù Cang Chải, tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ, 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí đại tá Đặng Đức Đồng - UVBCH Đảng bộ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Quân sự huyện và đại biểu các xã, thị trấn.

 Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; đảm bảo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, một số kết quả nổi bật như: Tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng về công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2023, kiện toàn Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện; chỉ đạo các xã tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng thành công, công tác tuyển quân trong năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, quân số tham gia đạt trên 98%. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, giữ vững tư tưởng trong lực lượng vũ trang huyện. Tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, cao điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ đổi mới. Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt luôn bám sát thực tiễn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia bê tông hóa 2km đường giao thông nông thôn tại xã Nậm Có cùng nhiều công trình dân vận khác có hiệu quả. Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang huyện…

 Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo kết quả công tác Quân sự Quốc phòng 6 tháng đầu năm.

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lấn thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025: Có 6/21 chỉ tiêu đạt 100%; 01 chỉ tiêu đạt trên 80%; 7 chỉ tiêu đạt trên 70%, 7 chỉ tiêu đạt trên 50%, về thực hiện Kế hoạch số 116-KH/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 hoàn thành 5/10 chỉ tiêu được giao, 05 chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch: nổi bật là: Công tác làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện; công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng lên; tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện ổn định, yên tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận về những tồn tại hạn chế, trong công tác Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm và bàn một số giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gia tới.

Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quân sự cấp huyện, cấp xã, thị trấn theo quy hoạch, kế hoạch; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, đề án trong thực hiện chủ trương “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh” gắn kết chặt chẽ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tổ chức chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện, tiếp 

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

36-40 of 92<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết