Đảng bộ Công an huyện quán triệt, học tập Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 50, kết luật số 54 của Bộ chính trị và Kết luật số 55 của Ban Bí thư khóa XII
07/11/2019 10:07:00 SA
8606 lượt xem
In Đọc bài

Thực hiện kế hoạch số 202, ngày 25/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 50, kết luật số 54 của Bộ chính trị và Kết luật số 55 của Ban Bí thư khóa XII. Sáng ngày 7/11/2019, Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết.

 

   Đảng bộ Công an huyện hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luật của Ban Bí thư khóa XII

 

Tại buổi học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, gần 80 đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện đã được Trung tá  Lý Thị Cung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó trưởng Công an huyện truyền đạt những nội dung chính của các Nghị quyết như: Nghị quyết số 39, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 50, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng hoàn thiện thể chể, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 54, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 55, ngày 15/8/2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi học tập đảng viên của các chi bộ đã được nghiên cứu trao đổi, thảo luận nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Đảng. Đồng thời các chi bộ xây dựng kế hoạch để tuyên truyền gắn với các Nghị quyết, Kết luận liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường, công tác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, công tác hợp tác và công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ.

Thông qua việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện và hành động về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài và chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Hồng Mỷ

đã tặng

Các tin khác:

26-30 of 91<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết